ایوی نمایشی خلاقانه از کیف های مجلسی

به گزارش سرویس طراحی مد آفام نیوز، ایوی (ivy) کیف طراحی شده توسط اودو فیوروانتی (odo fioravanti) با طراحی خلاقانه خود توانست در فشن شو های امسال حضور داشته باشد. این کیف که از تصاویر اولین کاشفان گیاه شناسی و بیست وجهی الهام گرفته شده است برای میسون ۲۰۳ (maison 203) طراحی شده است. روند طراحی این کیف توسط فیوروانتی به این صورت بود که ابتدا سطح رویه کیف در ابتدای طرح از چندین صفحه دایره ای شکل تشکیل شد و این صفحه های دایره ای شکل در نهایت تبدیل به بیست وجهی های رویه کیف شدند. کیف ایوی سعی دارد نمایشی خلاقانه از کیف های مجلسی را ارئه میدهد.شناسه خبر : ۹۵۱۰۰۲۲۷۳۰