book

روزخبر
رویدادها
علم و تکنولوژی
کتاب و مجله
بازی ویدئویی
سبک زندگی
ویدئو خبر
English News
کتاب مسائلی از هندسه پرسپکتیو

کتاب مسائلی از هندسه پرسپکتیو

9 فروردین 1396 | 5:53
زمان مورد نیاز برای مطالعه: دقیقه
کتاب مسائلی از هندسه پرسپکتیو

به گزارش سرویس طراحی صنعتی آفام نیوز، کتاب مسائلی از هندسه پرسپکتیو نوشتۀ ابوالفضل مروتی، به پایه‌ای‌ترین تا دشوارترین مسائل هندسه پرسپکتیو می‌پردازد. کتاب حاضر برآیندی از کلاس هندسه پرسپکتیو (Problems Of Perspective Geometry) دوره دانشجویی و کلاس‌های تدریس ابوالفضل مروتی است. در این کتاب از ارائه مباحث تئوریک و تکراری صرف نظر شده و اساس را بر روش‌های عملی و کارگاهی قرار داده است.

پرسپکتیو چیست؟

ژرفانمایی یا پرسپکتیو در زمینه دید و پندار دیداری، راهی است که در آن اشیا و چیزها بر پایهٔ دوریشان یا ابعاد یا جایگاهشان نسبت به چشم برای چشم نمایان می‌شوند.ژرف نمایی پرسپکتیو در ادبیات فارسی معادل معنایی “ژرف نمایی یا علم مناظر و مرایا” است.از ریشه ی لاتین به معنای” نگاه کردن”از می‌باشد. خطوطی که در واقعیت باهم موازیند در نقطه‌ای دور از چشم ناظر به هم میرسند.که این نقطه معمولاً روی افق است و “نقطه گریز”نام دارد. در ژرف نمایی,شکل ظاهری و نحوه دیده شدن اشیاء سه بعدی(حجم یا عمق دار)و نشان دادن آن‌ها روی صفحه دو بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. خطوط و کناره‌های اشیاء در واقعیت باهم موازیند,ولی درفواصل دورتر بهم نزدیکتر می‌شوند. جزییات از نزدیک قابل رؤیت هستند وبا ایجاد فاصله بین تصویر و بیننده موجب محو شدن تصویر می‌شود. اشیاء جلوتر و نزدیکتر, نه تنها بزرگترند بلکه با اشیاء پشتی هم پوشانی دارند که احساس عمق را بوجود آورند مانند مجتمع آپارتمانی. خط یا سطحی که بدون زاویه با چشم ناظر باشد بزرگترین اندازه خود را داراست و هرچه نسبت به صفحه تصویر کج شود,کوتاهتر به نظر می‌آید. نور آسمان منبع اصلی برای درجات رنگی است. دو عنصر مهم در انتقال احساس ,درجه‌ها و هماهنگی رنگها است که فضا و روحیه اثر را تغییر می دهد.به‌طور کلی رنگ‌های گرم از رنگهای سرد جلوتر به نظر میرسد.َ در مینیاتور یا نقاشی نگارگری ایرانی خطوط از اشیاء به نقطه گریز نمی روند و تعریف خط افق در ژرف نمایی غربی را ندارد.

مطالب مرتبط
کتاب هک عکاسی
4 آبان 1396
کتاب همه طراح اند
18 اردیبهشت 1396
کتاب نزدیک، اما دور
5 اردیبهشت 1396